Huisarts laat diagnose schouderklacht liever aan fysiotherapeut

24 NOV, 2015

Het toepassen van echografie (ultrasound) voor het op maat behandelen van patiënten met acute schouderpijn door de huisarts lijkt geen meerwaarde te hebben in vergelijking met reguliere algemene huisartsenzorg volgens de NHG-standaard Schouderklachten.

Dit blijkt uit onderzoek van huisarts/onderzoeker Ramon Ottenheim. Ook constateerde hij dat twee derde van de huisartsen het stellen van een diagnose schouderklachten liever overlaat aan een fysiotherapeut.

Echografie wordt daarom bij acute schouderklachten afgeraden. Bij persisterende schouderklachten blijkt echografie wel in staat te zijn om een ruptuur uit te sluiten (bij volledige ruptuur) of vast te stellen (bij zowel volledige als partiele ruptuur).

Deze uitkomsten komen uit het proefschrift:’Ultrasound imaging to tailor treatment of shoulder pain in general practice’ die Ottenheim 19 november met succes heeft verdedigd aan de Universiteit Maastricht (promotoren: prof.dr. Dinant en prof.dr. de Bie).