Missie & visie

Statement Nek- en Schoudercentrum Breda 

Het onderhoud en herstel van het houdings- en bewegingsapparaat wordt door individuen en organisaties steeds meer als een factor ervaren die het welzijn en de welvaart beïnvloedt. 

Het missiestatement van Nek- en Schoudercentrum luidt hierbij als volgt: Nek- en Schoudercentrum heeft als innovatief team tot doel het houdings- en bewegingsapparaat van mensen, nu en in de toekomst, optimaal te laten functioneren. Het Nek- en Schoudercentrum respecteert daarbij de belangen van de cliënt en alle relevante maatschappelijke groeperingen.

Visie Nek- en Schoudercentrum Breda

Op een snelle en adequate manier mensen weer klachtenvrij laten functioneren, gebruikmakend van objectieve meetinstrumenten om de voortgang in de behandeling te kunnen waarborgen.