Whiplash

15 mrt, 2016

Wat is een whiplash?

Whiplash betekent letterlijk ‘zweepslag’. Uw hoofd beweegt plotseling naar achteren en naar voren waardoor de banden en spieren in uw nek uitrekken. Dit gebeurt meestal als gevolg van een ongeluk. Door de kracht van de abrupte beweging raken uw spieren waarschijnlijk overbelast, maar gaan niet ‘kapot’.

Wat zijn de klachten en symptomen van een whiplash?

Lang niet iedereen houdt klachten over aan een whiplash en de klachten zijn per persoon verschillend. Ze kunnen meteen komen, maar ook pas één of twee dagen na het ongeluk. Dit hoort bij het gewone beeld van een whiplash en is niet iets om u zorgen over te maken.

De volgende klachten en symptomen kunnen samenhangen met een whiplash:

•     pijn en stijfheid in uw nek

•     hoofdpijn

•     pijn in uw arm en schouder

•     duizeligheid

•     concentratieproblemen

•     vermoeidheid

•     angst

•     problemen met licht en geluid

•     depressie-achtige verschijnselen

•     rugpijn

•     slaapproblemen

Wat kunt u van een fysiotherapeut verwachten? 

Wat u van een fysiotherapeut kunt verwachten is afhankelijk van de fase waarin uw klachten zich bevinden. Over het algemeen worden klachten ingedeeld in drie fasen; de acute fase (0 – 6 weken), de subacute fase (6 – 12 weken) en de chronische fase (meer dan 12 weken). In de acute en de subacute fase moet alles in het werk worden gesteld om te voorkómen dat de klachten chronisch worden. Chronische klachten zijn namelijk moeilijker te beïnvloeden.

De acute fase 

Het doel van de fysiotherapie in de acute fase is dus primair het voorkómen dat de klachten chronisch worden. We zagen reeds dat snelle en uitgebreide informatie over de gunstige prognose hierin van essentieel belang is. Zogenaamde “passieve” behandelingen zoals het aanmeten van een halskraag, massage, warmte en stroom horen niet thuis in het rijtje van behandelmogelijkheden van de fysiotherapeut in de acute fase. Het zelf regelmatig bewegen van de nek voorkomt dat de nek stijf wordt en het bewust ontspannen van de nekspieren doet de spanning van de nekspieren verminderen. Belangrijk is ook om goede pijnmedicatie te nemen, indien dat noodzakelijk is. Veel pijn is immers een belangrijke voorspeller voor het ontstaan van chronische klachten.

De subacute fase 

Nog meer dan in de acute fase zal de fysiotherapeut aandacht besteden aan de mogelijke risicofactoren die aanwezig kunnen zijn waardoor de klachten niet verminderen. De fysiotherapeut zal u vragen naar uw gedachten en ideeën over uw klachten en hoe deze gedachten en ideeën uw gedrag beïnvloeden. Zo zal angst voor het bewegen van de nek vanuit de gedachte dat de pijn die daarbij optreedt schadelijk is voor de gezondheid, leiden tot het te weinig bewegen van de nek waardoor de conditie van de nek juist verslechtert in plaats van verbetert. Er wordt ook bepaald met welke handelingen of activiteiten u moeite hebt en er wordt een individueel trainingsprogramma gestart. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld het verbeteren van de kracht en het uithoudingsvermogen van de halsspieren, het verbeteren van de beweeglijkheid van de nek en de bovenrug, het leren ontspannen van te gespannen spieren en het verbeteren van het algehele uithoudingsvermogen. Dit zal moeten plaatsvinden volgens de principes van “graded activitiy” waarbij stapsgewijs de activiteiten worden vergroot zonder daarbij rekening te houden met (toename van) pijn. De strategie van “graded exposure” is aangewezen indien angst voor bewegen de bepalende factor blijkt voor het persoonlijk disfunctioneren.

Bron